Termeni si conditii de utilizare

Recomandam citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor, deoarece utilizarea sau navigarea pe acest site echivaleaza cu acceptarea expresa si neconditionata a acestora. Daca nu sunteti de acord sau nu acceptati, fara limitari sau calificari, Termenii si Conditiile de Utilizare ale acestui Site, va rugam sa nu continuati accesarea Site-ului!

In cadrul acestei pagini web sunt publicate si promovate produse si servicii provenite de la terti furnizori la preturi speciale promotionale. Aceste preturi speciale promotionale sunt valabile pentru o anumita perioada de timp. Produsele/serviciile oferite pot fi achizitionate la un pret special promotional de catre utilizator/abonat, prin intermediul paginii web a societatii, respectand termenele descrise mai jos, pe care utilizatorul/abonatul le accepta complet si neconditionat.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. MID Arcada nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Informatiile furnizate pentru inregistrare pe site/inscriere la oferta trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati contul dumneavoastra.

I. Semnificatii / Definitii

 • Societatea: MID ARCADA SRL, cu sediul social in Piatra Neamt, Str Negoiului, Nr. 2, Bl.D7, Sc.A Ap.12, Judet Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J27/256/29.04.2010, CIF 26845700, numar de telefon / fax .................., email office@dealhunter.ro
 • Website sau Site: prezenta pagină web www.dealhunter.ro
 • Furnizor: orice terta persoana, fizica sau juridica, care utilizeaza pagina societatii, pentru a prezenta/vinde produsele/serviciile sale la preţuri speciale promoţionale utilizatorilor/abonaţilor Site-ului
 • Produs/Serviciu: Produsul/serviciul pus la dispozitie de Furnizor la un pret special promotional prin intermediul Site-ului
 • Cumparator: orice utilizator/abonat care participa cu succes la ofertele publicate pe website şi achizitioneaza produsul/serviciul Furnizorului
 • Cupon sau Voucher: document care este pus la dispozitia Cumparatorului, prin intermediul website-ului, in format electronic, ce poarta un cod unic prin care se obtine reducerea la cumpararea Produsului/Serviciului
 • Oferta: oferta de poduse/servicii, la preturi speciale promotionale, pusa la dispozitia utilizatorilor/abonatilor de catre Furnizori prin intermediul Site-ului
 • Utilizator/Abonat: orice persoana fizica care acceseaza Site-ul
 • Suma retinuta: reprezinta suma in curs de decontare in cazul efectuarii unei plati - intre momentul ordonarii tranzactiei si pana in momentul procesarii acesteia, debitarea definitivă a cardului utilizatorului/abonatului realizandu-se după activarea Ofertei.

II. Produse/Servicii oferite de Website. Procedura & Termenii de prestare a serviciilor

2.1 Societatea, prin intermediul website-ului său, oferă Furnizorilor posibilitatea de a-şi promova produsele/serviciile către utilizatorii/abonaţii website-ului la preturi speciale promotionale şi pentru o anumită perioadă de timp în funcţie de cum sunt stabilite toate acestea în fiecare Ofertă care este publicată pe website şi respectând termenii şi condiţiile menţionate în respectiva ofertă. Societatea nu deţine sub nicio formă calitatea de vânzător/furnizor, participând la procedura de promovare a produselor/serviciilor Furnizorilor în exclusivitate şi doar ca terţ intermediar.

2.2 Societatea va pune la dispoziţia utilizatorilor/abonaţilor care participă cu success la Ofertă Cupoane în format electronic, prin intermediul website-ului. Fiecare cupon corespunde valorii fiecărei Oferte. In anumite cazuri este obligatorie depunerea cuponului la sediul Furnizorului, pentru ca utilizatorul/abonatul sa aiba dreptul de a primi de la Furnizor produsul/serviciul pentru care este valabilă Oferta la care a participat.

2.3 Orice utilizator/abonat îşi poate arăta interesul pentru Ofertă, completând în câmpurile corespunzătoare din pagina de achiziţionare a fiecărei Oferte numele şi prenumele său, adresa sa electronică (e-mail), precum şi datele cardului bancar. După completarea datelor de mai sus şi după confirmarea interesului (care practic va avea loc după ce utilizatorul/abonatul va apăsa tasta “Finalizarea Comenzii”), suma corespunzătoare valorii Cuponului/Cupoanelor va fi retinuta pe cardul bancar al utilizatorului/abonatului. Această sumă va fi retinuta de Societate, actionand în numele şi in contul Furnizorului. Debitarea definitivă a cardului utilizatorului/abonatului se va realiza după activarea Ofertei.

2.4 Durata de afişare a Ofertei pe website, sunt menţionate în cadrul fiecărei Oferte şi sunt cunoscute de utilizator/abonat, înaine ca acesta să îşi declare interesul pentru Ofertă. Utilizatorul/abonatul se poate informa în orice moment prin intermediul website-ului cu privire la intervalul de timp ramas până la finalul duratei de afisare a Ofertei. In cadrul fiecarei oferte sunt mentionate informatii cu privire la durata de valabilitate a ofertei, termenul limita de prestare al serviciilor/livrare a bunurilor (data expirarii cuponului) si detalii cu privire la pret (de ex daca include sau nu TVA sau dupa caz daca include sau nu taxe de livrare) si servicii/produse (de ex informatii privind service-ul postvânzare şi garanţiile oferite). In cazul in care in cadrul ofertei nu se precizeaza contrariul, preturile prezentate includ TVA (24%) si eventuale cheltuieli de livrare.

2.5 Fiecare utilizator/abonat îşi poate exprima interesul cu privire la Oferta publicată pe website atat in nume propriu cat şi în numele a terţe persoane (de ex rude sau prieteni), utilizând cardul bancar prin completarea câmpurilor corespunzătoare pentru fiecare persoană în pagina de achiziţie a fiecărei oferte.

2.6 Prin activarea Ofertei, societatea: a)emite o comandă, actionand în numele şi in contul Furnizorului pentru debitarea definitivă a cardului bancar al Cumpărătorului cu suma aferentă cuponului şi b)pune la dispoziţia utilizatorilor/abonaţilor care au participat cu succes la Ofertă, Cupoanele care au fost create pentru Oferta respectivă.

2.7 Cupoanele vor fi puse la dispoziţie în format electronic, prin intermediul website-ului, pe pagina de profil a fiecărui Cumpărător, în timp ce Cumpărătorului îi vor fi transmise şi instrucţiuni cu privire la primirea acestora pe adresa electronică pe care a declarat-o, după activarea Ofertei şi debitarea cu succes a cardului bancar. Documentul fiscal (factura/chitanţa) pe care va fi inscrisa valoarea cuponului, va fi emisa Cumpărătorului direct de Furnizor la prezentarea Cuponului pentru preschimbare in produsul/serviciul achizitionat.

2.8 Cuponul este valabil exclusiv şi doar pentru Cumpărătorul ale cărui date sunt înscrise pe acesta, până la data expirării acestuia, respectiv termenul limita de prestare/livrare servicii/bunuri menţionată în termenii si conditiile aferente Ofertei şi înscrisă pe Cupon.

2.9 Furnizorul şi-a asumat obligaţia de a vinde produse/de a oferi servicii, respectând termenele Ofertei, către Cumpărătorii care deţin Cupoane pe care le prezintă la sediul/locatia Furnizorului. Societatea transmite Furnizorului, în ziua următoare activării Ofertei, lista de Cumpărători/posesori de Cupoane, care conţine numele cumpărătorilor/posesorilor de Cupoane, precum şi codul unic de pe fiecare cupon.

2.10 Furnizorul se obligă să predea/ofere în mod adecvat produsul/serviciul Cumpărătorilor/posesorilor de Cupoane incluşi pe lista de Cumpărători trimisă de Societate, conform celor de mai sus. Cumpărătorul, pentru a beneficia de produsul/serviciul respectiv, va prezenta în mod obligatoriu Furnizorului Cuponul pentru verificarea codului, precum şi cartea de identitate/paşaport pentru verificarea datelor sale de identificare.

2.11 Eventualele specificaţii ale produselor/serviciilor şi informaţiile menţionate în Ofertă, privitoare la servicii/produse oferite, se realizează conform informaţiilor şi instrucţiunilor primite de Societate de la Furnizor.

2.12 Societatea nu poartă nicio răspundere cu privire la produsele/serviciile promovate prin intermediul Ofertei, pentru care Furnizorul în mod exclusiv este răspunzător în faţa Cumpărătorului. În acest sens, dar nu limitativ, Societatea nu este responsabilă pentru calitatea, proprietăţile, caracteristicile parţiale ale produselor/serviciilor, pentru prestarea defectuoasa sau impedimente juridice ce fac imposibila prestarea lor, precum şi pentru modul sau timpul de livrare a acestora către Cumpărători.

2.13 Societatea participă la vânzarea produsului/serviciului de către Furnizor catre Cumpărător, exclusiv şi doar ca terţă persoană-intermediar.

2.14 În cazul în care Furnizorul, după activarea Ofertei, intră în faliment sau dizolvare, stare de lichidare sau administrare forţată, care determină imposibilitatea de livrare a produsului/serviciului, Societatea nu are nicio obligaţie faţă de Cumpărător.

In cazul în care Furnizorul nu poate executa/livra serviciul/produsul in termenul de livrare stabilit in oferta, din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil din culpa sa, acesta va informa Cumparatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care din urma acesta le-a avansat ca plată vor fi rambursate de catre Societate în termen de maximum 30 de zile de la expirarea termenului limita de prestare/furnizare serviciu/produs.

2.15 Consumatorul are dreptul sa notifice in scris MID Arcada ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului , prin transmiterea în scris (prin email la office@dealhunter.ro) a solicitării sale către Societate. Ca urmare a acestui fapt, Societatea va returna Cumpărătorului sumele de bani care corespund valorii Cuponului, in termen de 30 de zile de la data denuntarii in scris, în timp ce Cumpărătorul va returna Cuponul respectiv, care va fi anulat. După trecerea intervalului de mai sus, Cumpărătorul nu are dreptul de a-şi exercita dreptul de retragere, Societatea nemaiavând nicio obligaţie faţă de Cumpărător. Returnarea nu are loc daca Cumparatorul a folosit cel putin unul din cupoanele puse la dispozitie in Oferta.

2.16 Prezentele Termeni si Conditii se completeaza cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la Protecţia Cumpărătorului, prevederile Legii 365/2002 privind comertul electronic, OG 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, OG 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori .

III. Modalitatea de plată

Achitarea produsului/serviciului se realizează exclusiv prin intermediul cardului bancar. Pentru activarea Ofertei şi achitarea produsului/serviciului Furnizorului, pe website sunt acceptate toate cardurile bancare Visa®, şi MasterCard®. Tranzacţiile utilizatorilor/abonaţilor pe website sunt protejate de sisteme de înaltă siguranţă online (certificat digital criptat cu SSL 128-bit, verificarea codului de siguranţă de trei cifre al cardului (CVV), sisteme adiţionale pentru siguranţa tranzacţiilor.

Descrierea plăţii cu cardul bancar

3.1 Utilizatorul/abonatul îşi exprimă interesul pentru una sau mai multe oferte, declarându-şi datele de pe cardul bancar. Partile convin in mod expres ca momentul incheierii contractului in prezentele Conditii si Termeni, il constituie momentul în care utilizatorul/abonatul apasa butonul “Finalizarea Comenzii”, contractul urmand a inceta automat la 30 de zile de la expirarea termenului limita de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor stabilit in cadrul Ofertei respective.

3.2 Societatea, din motive de siguranţă, nu stochează datele niciunui card bancar pentru utilizare viitoare, prin urmare utilizatorul/abonatul trebuie să reintroducă datele de fiecare dată când doreşte să participe la o nouă ofertă. Prin introducerea datelor cardului bancar solicitate, utilizatorul/abonatul declară expres că are dreptul de utilizare a cardului bancar.

3.3 Societatea nu poartă nicio răspundere în cazul utilizării ilegale a cardurilor bancare. Oferirea datelor cardului bancar demonstrează acordul utilizatorului/abonatului pentru retinerea sumei aferente ofertei şi, în cazul activării Ofertei, debitarea cardului bancar.

3.4 În cazul în care tranzacţia cu cardul bancar este refuzată din orice motiv de către banca emitentă, de exemplu depăşirea sumei de credit sau suspiciune de fraudă, atunci se consideră că utilizatorul/abonatul nu participă la Ofertă.

3.5 Societatea îşi rezervă dreptul de a refuza din orice motiv participarea la orice Ofertă a unui utilizator/abonat.

3.7 Tranzacţiile cu cardul se vor realiza pe website-ul agentului de prelucrare a plăţilor online cu care Societatea încheie contract (MobilPay)

3.8 Societatea nu este responsabilă cu privire la nerealizarea debitărilor sau blocărilor de sume de bani de pe card în cazul culpabilităţii agentului de prelucrare a plăţilor online sau a furnizorului de servicii de internet (Internet Service Provider sau ISP). În acest sens, cazuri de neculpabilitate a Societăţii sunt:
a) Defecte de hardware sau software provenite de la agentul de prelucrare a plăţilor online. În cazul în care web serverul agentului de prelucrare a plăţilor oline încetează să mai funcţioneze din pricina defectelor de funcţionare (se menţionează în acest sens deteriorarea hard disk-ului, lipsa de energie electrică, deteriorarea memoriei principale), fie din cauza problemelor de soft, Societatea va considera că utilizatorul/abonatul nu participă la Ofertă.
b) Neinformarea Societăţii cu privire la finalizarea tranzacţiei. În cazul în care tranzacţia este debitată sau blocată pe cardul bancar, dar Societatea nu este informată prin intermediul procedurii de acceptare, atunci Societatea va considera că utilizatorul/abonatul nu participă la Ofertă.
c) Imposibilitatea de informare a Societăţii poate apărea din cauza agentului de prelucrare a plăţilor online sau a furnizorului de servicii de internet.

Situaţiile de mai sus sunt prezentate cu titlu pur explicativ şi nu constituie lista exhaustiva cu toate situaţiile de neculpabilitate a Societăţii.

IV. Drepturi de proprietate industrială şi intelectuală . Autorizare limitată

Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzind fara limitare toate textele si imaginile ("Continut") care sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al MID Arcada sau al altora cu toate drepturile rezervate cu exceptia cazului in care nu este altfel specificat. Orice Continut care consta intr-o marca, logo, sau marca de serviciu reprezinta marca inregistrata si neinregistrata a MID Arcada sau a altora. Este strict interzisa utilizarea oricarui Continut, cu exceptia celor prevazute in Termeni si Conditii, fara permisiunea in scris a proprietarului "Continutului". Întreg conţinutul website-ului, inclusiv siglele, logo-urile, textele, graficele, imaginile, fotografiile şi software-ul, constituie proprietatea Societăţii şi sunt protejate de Legislaţia Romana şi Internaţională. Designul şi modalitatea de prezentare a website-ului, precum şi setările acestuia constituie de asemenea proprietate a Societăţii. Se interzice copierea, înregistrarea analogică/digitală şi reproducerea mecanică, distribuirea, transferul, downloading-ul, falsificarea, vânzarea, crearea de lucrări derivate sau dezinformarea publicului cu privire la furnizorul real al conţinutului website-ului. Eventuala reproducere, reeditare, uploadare, anunţare, distribuire sau transmitere sau orice altă utilizare a conţinutului în alt mod sau cu alte mijloace în scop comercial sau în alte scopuri se permite doar ca urmare a unei autorizaţii scrise conferite în prealabil de Societate sau de oricare alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus. Apariţia conţinutului de mai sus pe website nu poate fi considerată în nicio situaţie drept transfer sau cedare de autorizaţie sau drept de utilizare a oricăruia dintre elementele de mai sus.

Societatea, conform termenelor şi condiţiilor expuse în prezenta secţiune şi conform legislaţiei şi reglementărilor aplicabile, conferă utilizatorilor/abonaţilor dreptul de acces şi utilizare a website-ului şi a datelor incluse pe acesta neexclusiv, netransferabil, personal şi limitat. Aceasă autorizaţie nu constituie transferul vreunui drept cu privire la website şi datele prezentate pe acesta şi se supune următoarelor limitări:
 • Utilizatorul/abonatul trebuie să respecte toate notificările cu privire la drepturile asupra proprietăţii intelectuale şi alte drepturi de proprietate, şi
 • Utilizatorul/abonatul nu are dreptul de a modifica website-ul şi datele de pe acesta în niciun mod sau dreptul de a transmite şi de a prezenta în mod public, sau de a distribui sau utiliza în alt fel pagina web şi datele incluse pe aceasta în orice scop de natură publică sau comercială, exceptând situaţia în care prin prezenta se acordă o permisiune în acest sens.

V. Modificări/Schimbări Periodice

INTREG CONTINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT SI VA ESTE OFERIT "CA ATARE" FARA A SE OFERI NICI O GARANTIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESA SAU IMPLICITA.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului, în orice moment și nu va avea nicio răspundere în acest sens și/sau Termenii si Condiții.

Societatea se extinde continuu, îşi updatează şi optimizează website-ul, produsele şi serviciile aferente, în paralel având dreptul de a modifica liber termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului. Din acest motiv, se recomandă utilizatorilor/abonaţilor să citească termenii şi condiţiile de utilizare la intervale regulate de timp pentru a se informa cu privire la eventualele schimbări de conţinut.

Societatea îşi rezervă dreptul de a transforma sau de a modifica termenii aplicabili şi condiţiile de utilizare a website-ului, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor/abonaţilor. Astfel de schimbări, modificări, adăugiri sau eliminări ale termenilor şi condiţiilor de utilizare vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe website. Orice utilizare a website-ului urmare a unei astfel de modificări sau schimbări se consideră acceptare de către utilizator/abonat a schimbărilor, modificărilor, adăugirilor sau eliminărilor din continutul site-ului. Societatea poate, în orice moment, să anuleze, să şteargă, să amâne sau să întrerupă orice funcţie de pe website, inclusiv disponibilitatea serviciilor, prezentărilor sau descrierilor oricărui produs sau serviciu.

VI. Răspunderea limitată

Utilizarea acestui site este in totalitate pe raspunderea dumneavoastra. MID Arcada si societatile sale afiliate, functionarii, directorii, agentii sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a continutului sau. MID Arcada nu isi asuma nici o responsabilitate si nu va fi raspunzatoare pentru nici o dauna sau virusi care ar putea sa va infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau utilizarii acestui site, sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Societatea nu are nicio răspundere pentru acoperirea pretenţiilor terţilor, de orice natură, care pot rezulta în relaţie cu utilizarea, copierea sau falsificarea website-ului sau a conţinutului acestuia sau a oricărui alt website înrudit, de către terţe persoane, neautorizate de Societate, indiferent dacă Societatea a fost informată, a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască această posibilitate.

VII. Link-uri catre site-urile unei terte parti

Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decit MID Arcada. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veti dori aceasta. MID Arcada nu controleaza, si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de confidentialitate sau securitate si de functionalitatea acestor site-uri. Fara a se limita la cele mai sus mentionate, MID Arcada isi declina in mod special orice raspundere daca aceste site-uri:

 • Incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;
 • Sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui anumit scop;
 • Nu ofera o securitate adecvata;
 • Contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licentioase sau calomnioase.
De asemenea, MID Arcada nu autorizeaza continutul sau orice alte produse si servicii prevazute pe astfel de site-uri. Daca intrati printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumati personal riscul, fara a exista in acest sens permisiunea MID Arcada.

VIII. Responsabilitatea Utilizatorului

Utilizatorii/abonaţii website-ului acceptă faptul că nu vor utiliza acest website pentru publicarea, transmiterea prin e-mail sau transmiterea în alt mod: a oricărui conţinut illegal, dăunător, primejdios, calomnios, defăimător, vulgar, obscen şi care contravine în orice mod bunelor moravuri, sau constituie încălcare a confidenţialităţii, exprimă empatie sau discriminări sexuale, etnice sau de alt tip, poate provoca prejudicii minorilor în orice mod sau nu poate fi transmis conform legislaţiei în vigoare sau prin interdicţie contractuală (precum, de exemplu, informaţiile confidenţiale care au fost dobândite sau au fost divulgate ca parte a relaţiilor de muncă sau care sunt acoperite de contracte de confidenţialitate), care violează orice patent, însemn comercial, secret comercial, drepturi intelectuale sau alte drepturi de proprietate ale terţilor, conţine viruşi software, sau alte tipuri de coduri, fişiere sau programe, realizate cu scopul de a întrerupe, de a prejudicia, de a distruge echipamentul de operare al computerelor, încalcă în orice modalitate legislaţia elenă şi comunitară în vigoare şi prevederile acesteia, poate aduce atingere în orice fel terţilor, şi a oricărui conţinut utilizat pentru colectarea sau stocarea datelor personale cu privire la alţi utilizatori.

Cu respectarea celor menţionate mai sus, utilizatorul/abonatul are posibilitatea de a informa terţe persoane (de exemplu prin e-mail, facebook, twitter etc.) cu privire la Ofertele puse la dispoziţie prin intermediul website-ului.

IX. Siguranţa Tranzacţiilor

Societatea recunoaşte importanţa respectării tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranţa datelor personale, precum şi a tranzacţiilor electronice, şi a luat în acest sens toate măsurile necesare, prin metodele cele mai moderne şi mai performante, pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranţă posibil. Toate informaţiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonaţilor sunt tratate ca date confidenţiale. Societatea a adoptat proceduri care protejează datele confidenţiale pe care utilizatorii/abonaţii le oferă prin intermediul website-ului sau în orice alt fel (de exemplu telefonic). Aceste proceduri protejează datele utilizatorilor/abonaţilor în faţa oricărei accesări nepermise sau divulgări, furt sau utilizare neconformă, modificare sau distrugere, ajutând de asemenea la certificarea faptului că datele acestea sunt exacte şi sunt utilizate corect.

Confidenţialitatea tranzacţiilor

Aşa cum se menţionează mai sus, respectarea confidenţialităţii se subînţelege. Toate informaţiile transmise de utilizator/abonat sunt confidenţiale, Societatea luând toate măsurile necesare astfel încât acestea să fie utilizate doar în măsura în care acest lucru este considerat necesar în contextul serviciilor oferite. Doar angajaţii autorizaţi au acces la informaţiile cu privire la tranzacţii şi doar când acest lucru este absolut necesar.

X. Date cu caracter personal

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza MID Arcada informații referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile publicate pe Site, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Orice persoană care accesează Site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comandă de pe acest Site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:
 • marketing (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale și comercializarea produselor și serviciilor publicate pe Site, precum și a produselor și serviciilor Golden Deal, prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automată care nu necesită intervenția unui operator uman;
 • în scopul furnizării serviciilor sau produselor prezentate pe Site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;
 • stocarea și procesarea acelor informații care ajută MID Arcada să îmbunătățească relația cu utilizatorii/abonatii/cumparatorii;
 • prelucrarea acestor date și informații personale de către MID Arcada în vederea efectuării de studii de piață;
 • alte activități întreprinse de MID Arcada și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.
MID Arcada are dreptul de a dezvălui informația unor terțe persoane, în condițiile legii. Accesarea Site-ului în continuare echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate. În cazul în care utilizatorul nu dorește ca MID Arcada să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va trimite o emai; către MID Arcada la adresa: support@dealhunter.ro precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii care furnizează MID Arcada date cu caracter personal prin intermediul accesării Site-ului au toate drepturile și obligațiile prevăzute în Legea 677/2001, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.

MID Arcada certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):
 • dreptul de a cere MID Arcada sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • dreptul de a cere MID Arcada sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere MID Arcada sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
 • dreptul de a cere MID Arcada sa inceteze expedierea de mesaje promotionale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa support@dealhunter.ro

XI.Forţa majoră

MID Arcada si/sau Furnizorul nu vor fi răspunzători pentru întârzierea sau neîndeplinirea obligaţiilor lor, datorate unor evenimente de forţă majoră, imprevizibile şi de neînlăturat. Întârzierea sau neîndeplinirea obligaţiilor din motiv de forţă majoră nu va fi considerată ca o încălcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

XII. Reclamatii si Litigii

Pentru orice reclamaţie, utilizatorul/cumparatorul trebuie să se adreseze în prealabil Serviciului Clienţi al MID Arcada. Orice litigiu rezultat din aplicarea, interpretarea sau derularea Termenilor si Conditiilor va fi rezolvat pe cale amiabila. Termenii&Conditiile si toate comunicarile sunt in limba romana. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata din Bucuresti.
 
Dealhunter.ro | Oferta curenta | Cum functioneaza | Despre noi | Contact | Contul meu | Afiliere - Castiga bani
Resurse | Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare
Copyright © 2011 www.dealhunter.ro. Toate drepturile rezervate.